video

pisana taljena tkanina

predelava tkanih vrtalnih strojev

predelava tkanih pihal

linija za proizvodnjo netkanih tkanin 2

3. predelava vrtavk v taljenju 3

linija za proizvodnjo netkanih tkanin 4

brušenje

predelana predilna predelava

linija za proizvodnjo netkanih tkanin